Ερευνητικό έργο

Ερευνητικό έργο


VII. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

  • Συγκριτική μελέτη της αποτελεσματικότητας της χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνης έναντι της κλασικής ηπαρίνης στη θεραπεία του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου. Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν.Καλαμάτας. 12ο Παμπελοποννησιακό Καρδιολογικό Συνέδριο. Τρίπολη 2-4 Ιουνίου 2000

  • Η τροποποίηση του τύπου πλήρωσης της αριστεράς κοιλίας με Nitrolingual ως προγνωστικός δείκτης σε ασθενείς με διατατική μυοκαρδιοπάθεια. Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν.Καλαμάτας. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιακής Ανεπάρκειας. Αθήνα 3-5 Δεκεμβρίου 1999.

  • Επιδημιολογική μελέτη της καρδιακής ανεπάρκειας στο νομό Μεσσηνίας. Καρδιολογική κλινική Γ.Ν.Καλαμάτας. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιακής Ανεπάρκειας. Αθήνα 3-5 Δεκεμβρίου 1999.

  • Ειδική στρατηγική που αρχίζει έξω από το Τ.Ε.Π. για την ταχεία αντιμετώπιση του ασθενούς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, μειώνει το χρόνο από την είσοδο του ασθενούς μέχρι την έναρξη της θρομβόλυσης. 5ο Παμπελοποννησιακό Ιατρικό Συνέδριο. Πάτρα 18-20 Οκτωβρίου 2002.

  • Αποτελεσματικότητα της αμιωδαρόνης και της κινιδίνης στην ανάταξη της παροξυσμικής κολπικής μαρμαρυγής. Καρδιολογική κλινική Γ.Ν. Καλαμάτας. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής. Χαλκιδική 15-19 Οκτωβρίου 2000

  • Endoscopy results from the examination of the upper gastrointestinal system. 2o Πανευρωπαϊκό Συμπόσιο Φοιτητών Ιατρικής. 2ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος. Θεσ/νίκη 3-5 Μαΐου 1996

  • Επιδημιολογική Μελέτη Συχνοτέρων Παθήσεων στην Περιοχή Κατσαρού Μελιγαλά Μεσσηνίας. Π.Ι.Κατσαρού, Κ.Υ.Μελιγαλά. Κέρκυρα 26-30 Απριλίου 2006.

  • Βραχεία διάλεξη “Υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες” 8ο Συνέδριο Υγείας Μεσσηνίας, Καλαματα 19-20 Φεβρουαρίου 2016

  • Διπλωματική ερευνητική εργασία στα πλαίσια του Διαπανεπιστημιακού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων» (ΓΧΝ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θέμα “ Διαφυλικές διαφορές στη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων που διαβιούν στην κοινότητα”, 8 Σεπτεμβρίου 2018

ΜΕ ΜΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΑΤΙΑ
όλες οι υπηρεσίες επιγραμματικά
Προληπτική Ιατρική
Check - Up
Εμβολιασμοί παιδιών - ενηλίκων
Προαγωνιστικός Ιατρικός Έλεγχος
Πιστοποιητικά Υγείας
Επείγοντα Περιστατικά
Λοιμώξεις
Συρραφή θλαστικών τραυμάτων
Διάνοιξη Αποστημάτων
Εγκαύματα
Κατ’οίκον φροντίδα
24 ώρες / 24ωρο
7 ημέρες / εβδομάδα
Χρόνιες Παθήσεις
ΑΥ, ΣΔ, ΧΑΠ
Υπερλιπιδαιμίες
Οστεοπόρωση
Αρθρίτιδες