Προαγωνιστικός Ιατρικός Έλεγχος


Ο προληπτικός ιατρικός έλεγχος όσων θέλουν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό δεν είναι πολυτέλεια αλλά επιτακτική ανάγκη.
Καθοδηγεί τον αθλητή στην επιλογή του αθλήματος που ταιριάζει στο σωματότυπό του και τα ψυχοκινητικά χαρακτηριστικά του.
Ανιχνεύει παράγοντες κινδύνου που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς ή άλλη συστηματική βλάβη.
Δίνει πληροφορίες στους προπονητές για τυχόν προβλήματα υγείας (παλαιοί τραυματισμοί κ.λ.π.)
Απευθύνεται: Σε αθλητές συλλόγων οποιουδήποτε επιπέδου
Σε ερασιτέχνες αθλούμενους για την καταγραφή κινδύνων και καθορισμό είδους και έντασης της άσκησης
Σε ομάδες πληθυσμού με παράγοντες κινδύνου όπως παχυσαρκία, σακχαρώδη διαβητη, δυσλιπιδαιμία,αρτηριακή υπέρταση.

Περιλαμβάνει
Λήψη λεπτομερούς ατομικού και οικογενειακού ιστορικού.

Φυσική εξέταση
Καρδιαγγειακό
Μυοσκελετικό
Αναπνευστικό
Νευρικό
Όραση
Καταγραφή βασικών σωματομετρικών στοιχείων
Επί ενδείξεων :ηλεκτροκαρδιογράφημα, σπειρομέτρηση ή παραπομπή για εργαστηριακό, απεικονιστικό και άλλο παρακλινικό έλεγχο.

ΜΕ ΜΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΑΤΙΑ
όλες οι υπηρεσίες επιγραμματικά
Προληπτική Ιατρική
Check - Up
Εμβολιασμοί παιδιών - ενηλίκων
Προαγωνιστικός Ιατρικός Έλεγχος
Πιστοποιητικά Υγείας
Επείγοντα Περιστατικά
Λοιμώξεις
Συρραφή θλαστικών τραυμάτων
Διάνοιξη Αποστημάτων
Εγκαύματα
Κατ’οίκον φροντίδα
24 ώρες / 24ωρο
7 ημέρες / εβδομάδα
Χρόνιες Παθήσεις
ΑΥ, ΣΔ, ΧΑΠ
Υπερλιπιδαιμίες
Οστεοπόρωση
Αρθρίτιδες