Πιστοποιητικό υγείας για άδεια οδήγησης


Ελάχιστα απαιτούμενη προδιαγραφή για τη σωματική και διανοητική ικανότητα οδήγησης μηχανοκίνητου οχήματος, αποτελεί η Πρωτοβάθμια Ιατρική Εξέταση.

Περιλαμβάνει δύο πιστοποιητικά υγείας. Του Γενικού Ιατρού ή Παθολόγου και συναφών ειδικοτήτων και του Οφθαλμιατρου.

Απαραίτητα δικαιλογητικά για την έκδοση του Πιστοποιητικού Υγείας είναι , το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και το Βιβλιάριο Υγείας. Σε περίπτωση που δε διαθέτει βιβλιάριο υγείας, ο ενδιαφερόμενος θα χρειαστει να παραπεμφθει για εργαστηριακό ελεγχο.

Η ισχύς για την κατάθεση των πιστοποιητικών είναι 6 μήνες

ΜΕ ΜΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΑΤΙΑ
όλες οι υπηρεσίες επιγραμματικά
Προληπτική Ιατρική
Check - Up
Εμβολιασμοί παιδιών - ενηλίκων
Προαγωνιστικός Ιατρικός Έλεγχος
Πιστοποιητικά Υγείας
Επείγοντα Περιστατικά
Λοιμώξεις
Συρραφή θλαστικών τραυμάτων
Διάνοιξη Αποστημάτων
Εγκαύματα
Κατ’οίκον φροντίδα
24 ώρες / 24ωρο
7 ημέρες / εβδομάδα
Χρόνιες Παθήσεις
ΑΥ, ΣΔ, ΧΑΠ
Υπερλιπιδαιμίες
Οστεοπόρωση
Αρθρίτιδες