Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)


Αποτελεί, μαζί με το Βιβλιάριο Υγείας του παιδιού, απαραίτητο δικαιολογητικό για την εγγραφή των μαθητών στο σχολείο, καθώς και για την παρακολούθηση του μαθήματος της Φυσικής Αγωγης.

Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν τη δυνατότητα κατάρτισης και συμπλήρωσης και την ευθύνη υπογραφής του Α.Δ.Υ.Μ. είναι παιδίατροι ή γενικοί ιατροί ή σε ειδικές περιπτώσεις παθολόγοι ( Ν.4238/2014).

Το Α.Δ.Υ.Μ. έχει προληπτικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην προστασία και στην προάσπιση της υγείας και της ζωής των μαθητών και μαθητριών, καθώς και στη στήριξή τους με τη λήψη ανάλογων μέτρων.

Περιλαμβάνει πλήρες ατομικό και οικογενειακό ιστορικό, φυσική εξέταση, οπτομετρία ( έλεγχος οπτικής οξύτητας-στραβισμού), σωματομετρικός έλεγχος, εμβολιαστική κάλυψη. Κατά περίπτωση παραπομπή για εργαστηριακό, καρδιολογικό, οφθαλμολογικό, ορθοπεδικό ή άλλο έλεγχο.
Η ισχυς του Α.Δ.Υ.Μ. είναι τρια έτη.

σύνδεσμος για download εντυπου

ΜΕ ΜΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΑΤΙΑ
όλες οι υπηρεσίες επιγραμματικά
Προληπτική Ιατρική
Check - Up
Εμβολιασμοί παιδιών - ενηλίκων
Προαγωνιστικός Ιατρικός Έλεγχος
Πιστοποιητικά Υγείας
Επείγοντα Περιστατικά
Λοιμώξεις
Συρραφή θλαστικών τραυμάτων
Διάνοιξη Αποστημάτων
Εγκαύματα
Κατ’οίκον φροντίδα
24 ώρες / 24ωρο
7 ημέρες / εβδομάδα
Χρόνιες Παθήσεις
ΑΥ, ΣΔ, ΧΑΠ
Υπερλιπιδαιμίες
Οστεοπόρωση
Αρθρίτιδες