Προοπτικοί παράγοντες πρόβλεψης πρώτης εμφάνισης καταθλιπτικών διαταραχών σε έφηβες γυναίκες με διαταραχές άγχους

Πηγή:https://www.kqed.org/futureofyou/435986/capturing-the-sound-of-depression-in-the-human-voice

Τα νεαρά άτομα με άγχος βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουν μεταγενέστερα καταθλιπτικές διαταραχές, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι όλα τα νεαρά άτομα με άγχος θα αναπτύξουν κατάθλιψη. Μοντέλα ακολουθίας συνοσηρότητας έχουν αναδείξει τους κοινούς παράγοντες κινδύνου και την ακολουθία του άγχους, αλλά κάποια αγχώδη νεαρά άτομα που θα αναπτύξουν μετέπειτα κατάθλιψη ενδέχεται να έχουν παράγοντες κινδύνου που να είναι σχετικά ειδικοί προς την κατάθλιψη, επιπρόσθετα στην παρουσία ευαισθησίας στο άγχος. Εξετάσαμε αρκετές μεταβλητές οι οποίες σχετίζονται ειδικά με τον κίνδυνο κατάθλιψης-χαρακτηριστικά προσωπικότητας όπως χαμηλή θετική προδιάθεση και έντονο αίσθημα θλίψης και μια ηλεκτροφυσιολογική μέτρηση αμβλυμμένης απάντησης στην ανταμοιβή- και μελετήσαμε την ικανότητά τους να προβλέπουν την πρώτη εμφάνιση καταθλιπτικών διαταραχών και καταθλιπτικών συμπτωμάτων σε έφηβες με κλινική διάγνωση άγχους.

Ένα δείγμα από 114 έφηβες με υποκείμενη αγχώδη διαταραχή υποβλήθηκαν σε μετρήσεις προσωπικότητας και ψυχοπαθολογίας, ψυχοφυσιολογικές εργασίες και διαγνωστικές συνεντεύξεις.

Έπειτα από έλεγχο για τα αρχικά καταθλιπτικά συμπτώματα, μόνο η αμβλυμμένη ευαισθησία στην ανταμοιβή μπορούσε να προβλέψει την πρώτη εμφάνιση καταθλιπτικών διαταραχών και καταθλιπτικών συμπτωμάτων έπειτα από 27 μήνες. Αναλύσεις post-hoc έδειξαν ότι η αμβλυμμένη ευαισθησία στην ανταμοιβή προέβλεπε μόνο την πρώτη εμφάνιση καταθλιπτικών διαταραχών και καταθλιπτικών συμπτωμάτων σε κορίτσια με έντονα συμπτώματα κοινωνικού άγχους.

Οι αναλύσεις δεν ήταν δυνατό να εξηγήσουν ταυτόχρονα συμπτώματα άγχους και άλλες διαταραχές.

Ο ειδικός για την κατάθλιψη παράγοντας κινδύνου, η αμβλυμμένη ευαισθησία στην ανταμοιβή, δύναται να αποτελεί μια οδό για την εμφάνιση μεταγενέστερων καταθλιπτικών διαταραχών και συμπτωμάτων σε αγχώδη νεαρά άτομα και υποδεικνύει το ποια αγχώδη νεαρά άτομα χρήζουν παρέμβασης ώστε να προληφθεί η μετέπειτα εμφάνιση κατάθλιψης, γεγονός που αφορά ιδιαίτερα στα κορίτσια με κοινωνικό άγχος.

Βιβλιογραφία:

  • Hausman EM, Kotov R, Perlman G, Hajcak G, Kessel EM, Klein DN. J Affect Disord. 2018 Aug 1;235:176-183. doi: 10.1016/j.jad.2018.04.005. Epub 2018 Apr 5.

PP-GEP-GRC-0405-FEB19

Ημερομηνία δημοσίευσης: 12 Απριλίου, 2019

Πηγή:https://www.pfizermed.gr/news/prooptikoi-paragontes-provlepsis-protis-emfanisis-katathliptikon-diatarahon-se-efives-gynaikes

ΜΕ ΜΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΑΤΙΑ
όλες οι υπηρεσίες επιγραμματικά
Προληπτική Ιατρική
Check - Up
Εμβολιασμοί παιδιών - ενηλίκων
Προαγωνιστικός Ιατρικός Έλεγχος
Πιστοποιητικά Υγείας
Επείγοντα Περιστατικά
Λοιμώξεις
Συρραφή θλαστικών τραυμάτων
Διάνοιξη Αποστημάτων
Εγκαύματα
Κατ’οίκον φροντίδα
24 ώρες / 24ωρο
7 ημέρες / εβδομάδα
Χρόνιες Παθήσεις
ΑΥ, ΣΔ, ΧΑΠ
Υπερλιπιδαιμίες
Οστεοπόρωση
Αρθρίτιδες